Skip to content Skip to footer

За проекта

Проект "Градове захранвани от слънцето. Отключване на потенциала на градовете Бургас и София за производство на слънчева енергия (Слънчеви Градове)" за цел да подпомогне енергийния преход в градовете Бургас и София, чрез разработването на набор от основно инструменти, които значително да улеснят процеса на вземане на решение за изграждане на фотоволтаични системи за собствени нужди, на по- късен етап и други ВЕИ проекти.